Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

280,000₫
Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trụ đá thạch anh khói - smoky quartz tower

399,000₫
Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá xà cừ cầm tay - labradorite palm stone chất lượng cao, áng lửa sáng

829,000₫
Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Trái tim đá xà cừ ánh lửa sáng - labradorite heart

519,000₫
Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay thạch anh khói - smoky quartz palm stone

249,000₫
Đá cầm tay Black tourmaline palm stone Đá cầm tay Black tourmaline palm stone

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Đá cầm tay Black tourmaline palm stone

450,000₫
Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

Raw - Tumbled - Palm Stones | Đá

Mèo Macrame với đá vàng ngăm - pyrite

539,000₫
Vòng cổ đá thô Ocean Flourite macrame Vòng cổ đá thô Ocean Flourite macrame

Necklace | Vòng cổ

Vòng cổ đá thô Ocean Flourite macrame

399,000₫
Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá xà cừ Labradorite minimalist

399,000₫
Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay macrame đá xà cừ (Labradorite) ánh lửa xanh

449₫
Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay macrame đá xà cừ (labradorite) ánh vàng tím

489,000₫
- 17%
Vòng tay hạt đá Aquamarine Vòng tay hạt đá Aquamarine

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay hạt đá Aquamarine

290,000₫ 350,000₫
Vòng tay chuỗi đá Green aventurine 8li Vòng tay chuỗi đá Green aventurine 8li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá Green aventurine 8li

410,000₫
Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li màu xanh Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li màu xanh

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li màu xanh

379,000₫
Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li, chất lượng cao có vân đá Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li, chất lượng cao có vân đá

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi đá Amazonite 8li, chất lượng cao có vân đá

449,000₫
Vòng tay đá peridot tự nhiên, trang sức đá thời trang cho nữ Vòng tay đá peridot tự nhiên, trang sức đá thời trang cho nữ

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá peridot tự nhiên, trang sức đá thời trang cho nữ

449,000₫
- 32%
Vòng tay đá Unakite healing macrame minimalist Vòng tay đá Unakite healing macrame minimalist

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá Unakite healing macrame minimalist

169,000₫ 250,000₫
Bông tai đá xà cừ xám Bông tai đá xà cừ xám

Khuyên tai | Earrings

Bông tai đá xà cừ xám

300,000₫
Bông tại hạt đá Prehnite & Morganite Bông tại hạt đá Prehnite & Morganite

Khuyên tai | Earrings

Bông tại hạt đá Prehnite & Morganite

149,000₫
Vòng tay đá thạch anh khói năng lượng bảo vệ 8li Vòng tay đá thạch anh khói năng lượng bảo vệ 8li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá thạch anh khói năng lượng bảo vệ 8li

499,000₫
Vòng tay hạt đá Moss agate (mã não rêu) cắt giác cạnh lấp lánh năng lượng thiên nhiên rất tốt, 6li Vòng tay hạt đá Moss agate (mã não rêu) cắt giác cạnh lấp lánh năng lượng thiên nhiên rất tốt, 6li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay hạt đá Moss agate (mã não rêu) cắt giác cạnh lấp lánh năng lượng thiên nhiên rất tốt, 6li

369,000₫
Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh khói thô tự nhiên 100%, mang năng lượng bảo vệ và trừ tà rất tốt

345,000₫
Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá raw turquoise - ngọc lam thô tự nhiên, giúp thanh tẩy, năng lượng tích cực và bình tĩnh

80,000₫
Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể Black Tourmaline cộng sinh hiếm có chất lượng cao chọn lọc AAA

550,000₫
- 30%
Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Black Tourmaline mài bóng mang năng lượng bảo vệ rất tốt, dùng để đặt bàn, bỏ túi, trưng trong không gian để bảo vệ khỏi năng lượng xấu

70,000₫ 100,000₫
Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể Black Tourmaline dài size ~3cm chọn lọc chất lượng cao AAA, năng lượng bảo vệ rất mạnh và tốt

319,000₫
- 30%
Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Black Obsidian - hắc diện thạch mài bóng dùng để bảo vệ, năng lượng trừ tà

70,000₫ 100,000₫
Tinh thể thạch anh khói tự nhiên 100% thô, raw smoky quartz Tinh thể thạch anh khói tự nhiên 100% thô, raw smoky quartz

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Tinh thể thạch anh khói tự nhiên 100% thô, raw smoky quartz

199,000₫
Đá Aquamarine thô size 3cm để sưu tầm, khai thác tại Việt Nam Đá Aquamarine thô size 3cm để sưu tầm, khai thác tại Việt Nam

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Aquamarine thô size 3cm để sưu tầm, khai thác tại Việt Nam

250,000₫
Đá Lapis Lazuli - thạch anh lưu ly năng lượng kết nối, sưu tầm và làm trang sức Đá Lapis Lazuli - thạch anh lưu ly năng lượng kết nối, sưu tầm và làm trang sức

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Lapis Lazuli - thạch anh lưu ly năng lượng kết nối, sưu tầm và làm trang sức

49,000₫
Đá thạch anh khói thô giúp trừ tà, bảo vệ và mang năng lượng tích cực tốt Đá thạch anh khói thô giúp trừ tà, bảo vệ và mang năng lượng tích cực tốt

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá thạch anh khói thô giúp trừ tà, bảo vệ và mang năng lượng tích cực tốt

249,000₫
Đá Jade màu xanh - green jade mang đến năng lượng may mắn Đá Jade màu xanh - green jade mang đến năng lượng may mắn

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Đá Jade màu xanh - green jade mang đến năng lượng may mắn

49,000₫
Mặt đá peridot xanh thô, gắn dây chuyển Mặt đá peridot xanh thô, gắn dây chuyển

Raw, Tumbled, Palm Stones | Đá

Mặt đá peridot xanh thô, gắn dây chuyển

450,000₫
Vòng tay chuỗi black obsidian 10li Vòng tay chuỗi black obsidian 10li

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay chuỗi black obsidian 10li

420,000₫
Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé) Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé)

Bracelets | Vòng tay

Vòng tay đá rainbow tourmaline đủ màu tự nhiên 2li (bé)

410,000₫
- 19%
Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ

Necklaces | Vòng cổ

Vòng cổ đá xà cừ Labradorite macrame, đá tự nhiên, năng lượng tích cực và kì diệu, quà tặng trang sức thủ công cao cấp cho nữ

890,000₫ 1,100,000₫
Vòng tay mắt quỷ evil eye với đá Black Obsidian giúp trừ tà bảo vệ Vòng tay mắt quỷ evil eye với đá Black Obsidian giúp trừ tà bảo vệ

Vòng tay

Vòng tay mắt quỷ evil eye với đá Black Obsidian giúp trừ tà bảo vệ

399,000₫
Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn. Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn.

Vòng tay

Vòng tay bức tranh sống động về đá xà cừ, với họa tiết vòng cung tinh tế, tạo nên sự huyền bí và bí ẩn.

639,000₫
Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame

Vòng tay

Vòng tay hòa quyện năng lượng với đá xà cừ Labradorite họa tiết macrame

649,000₫
- 20%
Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn

móc khóa đá phong thủy

Móc khóa đá tự nhiên mang ý nghĩa phong thủy, năng lượng tích cực may mắn

199,000₫ 250,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite ánh lửa màu xanh rực rỡ, trang sức đá năng lượng phong thủy Vòng cổ đá xà cừ labradorite ánh lửa màu xanh rực rỡ, trang sức đá năng lượng phong thủy

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite ánh lửa màu xanh rực rỡ, trang sức đá năng lượng phong thủy

499,000₫
Vòng tay đá xà cừ labradorite tự nhiên, trang sức đá tự nhiên với họa tiết macrame độc đáo Vòng tay đá xà cừ labradorite tự nhiên, trang sức đá tự nhiên với họa tiết macrame độc đáo

Vòng tay

Vòng tay đá xà cừ labradorite tự nhiên, trang sức đá tự nhiên với họa tiết macrame độc đáo

389,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite năng lượng kì diệu, trang sức đá màu xanh tự nhiên Vòng cổ đá xà cừ labradorite năng lượng kì diệu, trang sức đá màu xanh tự nhiên

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite năng lượng kì diệu, trang sức đá màu xanh tự nhiên

889,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame thiết kế, trang sức đá thủ công Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame thiết kế, trang sức đá thủ công

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame thiết kế, trang sức đá thủ công

699,000₫
Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá

Vòng tay

Vòng tay ý nghĩa luân xa chakra giúp cân bằng năng lượng, trang sức macrame với 7 loại đá

299,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite kiểu dáng macrame đơn giản, năng lượng tự tin, trang sức đá màu xanh tự nhiên cho nam nữ

550,000₫
Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame tỉ mỉ, quà tặng trang sức đá quý phái Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame tỉ mỉ, quà tặng trang sức đá quý phái

vòng cổ đá

Vòng cổ đá xà cừ labradorite họa tiết macrame tỉ mỉ, quà tặng trang sức đá quý phái

1,290,000₫
Vòng cổ với mặt đá vàng găm pyrite mang đến năng lượng tiền tài, vòng cổ phong thủy đá cho nam nữ Vòng cổ với mặt đá vàng găm pyrite mang đến năng lượng tiền tài, vòng cổ phong thủy đá cho nam nữ

vòng cổ đá

Vòng cổ với mặt đá vàng găm pyrite mang đến năng lượng tiền tài, vòng cổ phong thủy đá cho nam nữ

449,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

collection